Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 6 4 1 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jolanta Piórkowska wstrzymał się
2 Bożena Szostak przeciw
3 Bartłomiej Ignaciuk wstrzymał się
4 Konrad Kolatowski nieobecny
5 Grażyna Jaguszewska wstrzymał się
6 Marek Kasierski przeciw
7 Przemysław Szarzec nieobecny
8 Mariusz Wnuk przeciw
9 Łukasz Szwebel nieobecny
10 Helena Kowalska za
11 Iwona Moskal wstrzymał się
12 Grzegorz Krukowski wstrzymał się
13 Magdalena Krasnodębska wstrzymał się
14 Andrzej Bielicki przeciw
15 Joanna Żurowska nieoddany