Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno"

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2018-11-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Żurowska radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy Nowe Warpno, data odpowiedzi: 2018-12-11