Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie radnego w sprawie kosztów utrzymania zieleni miejskiej w Nowym Warpnie w 2018 r.

Numer: 10, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-02-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Wnuk radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Bożena Andruszkiewicz - p. o. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Wydział merytoryczny: Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, data odpowiedzi: 2019-02-28