Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie w sprawie ustawienia znaku drogowego A7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) przy wyjeździe z drogi gminnej z Miroszewa (w okolicy Cmentarza w Nowym Warpnie)

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-02-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Wnuk radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy Nowe Warpno, data odpowiedzi: 2019-02-26