Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie ustawienia znaku drogowego B-2 (zakaz wjazdu wszelkich pojazdów) przy przejściu między lokalami gastronomicznymi

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-03-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Wnuk radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy Nowe Warpno, data odpowiedzi: 2019-03-18