Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie radnego w sprawie min. kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej w Brzózkach

Numer: 14, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Żurowska radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy Nowe Warpno, data odpowiedzi: 2019-04-02