Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zaśmieconego terenu przy plaży w Podgrodziu

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2020-08-17, data przekazania: 2020-08-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Wnuk radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy w Nowym Warpnie, data odpowiedzi: 2020-09-04