Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie kompleksowego rozwiązania problemu parkowania pojazdów osób odwiedzających Nowe Warpno w sezonie letnim

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w
data wpływu: 2020-10-05, data przekazania: 2020-10-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Wnuk radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy w Nowym Warpnie, data odpowiedzi: 2020-10-16