Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej w Nowym Warpnie

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna
data wpływu: 2018-12-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Kasierski wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy Nowe Warpno, data odpowiedzi: 2018-12-17