Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie postawienia znaku ostrzegawczego A- 18b (zwierzęta dzikie) przy drodze gminnej prowadzącej do Podgrodzia

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w
data wpływu: 2020-12-11, data przekazania: 2020-12-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Wnuk radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy w Nowym Warpnie, data odpowiedzi: 2020-12-23