Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie punktu ratunkowego na Plaży Miejskiej w Nowym Warpnie

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Żurowska radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy Nowe Warpno, data odpowiedzi: 2019-01-04