Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie radnego w sprawie spraw sądowych, w których Gmina Nowe Warpno jest strona pozwaną oraz kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich w Brzózkach i Warnołęce za 2018 r.

Numer: 9, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Helena Kowalska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-02-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Żurowska radny Razem

Odpowiedź

Odpowiadający: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna

Wydział merytoryczny: Urząd Gminy Nowe Warpno, data odpowiedzi: 2019-02-27