Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/006/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartłomiej Ignaciuk członek
Grażyna Jaguszewska 0przewodniczący
Iwona Moskal członek
Łukasz Szwebel 1 wiceprzewodniczący
Mariusz Wnuk członek Razem