Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
23 - rozwiń Interpelacja w sprawie kontroli majątku Gminy oddanego w dzierżawę interpelacja Mariusz Wnuk 2023-01-16 2023-01-31
22 - rozwiń Interpelacja w sprawie jakości wody dostarczanej przez wodociągi do Osiedla Podgrodzie interpelacja Mariusz Wnuk 2023-01-02 2023-01-16
21 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie realizacji działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w ramach zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zapytanie Emilia Kalisz 2022-06-29 2022-07-13
20 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia znaku ostrzegawczego A- 18b (zwierzęta dzikie) przy drodze gminnej prowadzącej do Podgrodzia interpelacja Mariusz Wnuk 2020-12-11 2020-12-23
19 - rozwiń Interpelacja w sprawie kompleksowego rozwiązania problemu parkowania pojazdów osób odwiedzających Nowe Warpno w sezonie letnim interpelacja Mariusz Wnuk 2020-10-05 2020-10-16
18 - rozwiń Interpelacja w sprawie zaśmieconego terenu przy plaży w Podgrodziu interpelacja Mariusz Wnuk 2020-08-17 2020-09-04
17 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie wniosku o dofinansowanie z funduszu rozwoju przewozów autobusowych zapytanie Mariusz Wnuk 2019-09-06 2019-09-17
16 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie poprawy drogi dojazdowej do domków letniskowych przy ul. Słonecznej zapytanie Grażyna Jaguszewska 2019-08-08 2019-08-20
15 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie przeglądu ścieżek rowerowych oraz zabezpieczenia budynku po byłej restauracji zapytanie Helena Kowalska 2019-03-26 2019-04-03
14 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie min. kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej w Brzózkach zapytanie Joanna Żurowska 2019-03-25 2019-04-02
13 - rozwiń Interpelacja w sprawie ustawienia znaku drogowego B-2 (zakaz wjazdu wszelkich pojazdów) przy przejściu między lokalami gastronomicznymi interpelacja Mariusz Wnuk 2019-03-05 2019-03-18
12 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie Schroniska dla zwierząt w Dobrej zapytanie Mariusz Wnuk 2019-02-19 2019-02-27
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie w sprawie ustawienia znaku drogowego A7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) przy wyjeździe z drogi gminnej z Miroszewa (w okolicy Cmentarza w Nowym Warpnie) interpelacja Mariusz Wnuk 2019-02-19 2019-02-26
10 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie kosztów utrzymania zieleni miejskiej w Nowym Warpnie w 2018 r. zapytanie Mariusz Wnuk 2019-02-19 2019-02-28
9 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie spraw sądowych, w których Gmina Nowe Warpno jest strona pozwaną oraz kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich w Brzózkach i Warnołęce za 2018 r. zapytanie Joanna Żurowska 2019-02-19 2019-02-27
8 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie oświetlenia solarnego przy ul. Wiejskiej oraz Słonecznej zapytanie Grażyna Jaguszewska 2019-02-05 2019-02-15
7 - rozwiń Interpelacja w sprawie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno" interpelacja Joanna Żurowska 2019-01-14 2019-01-22
6 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie naboru na stanowisko intendenta w Przedszkolu zapytanie Joanna Żurowska 2019-01-14 2019-01-17
5 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie schroniska dla zwierząt w Dobrej oraz toalety na cmentarzu komunalnym zapytanie Mariusz Wnuk 2019-01-14 2019-01-22
4 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie wydatków na utrzymanie zieleni w Gminie Nowe Warpno w 2018 r. zapytanie Mariusz Wnuk 2019-01-14 2019-01-21
3 - rozwiń Interpelacja w sprawie punktu ratunkowego na Plaży Miejskiej w Nowym Warpnie interpelacja Joanna Żurowska 2018-12-19 2019-01-04
2 - rozwiń Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej w Nowym Warpnie interpelacja Marek Kasierski 2018-12-05 2018-12-17
1 - rozwiń Interpelacja w sprawie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno" interpelacja Joanna Żurowska 2018-11-27 2018-12-11