Przejdź do treści

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: UCHWAŁA NR I/006/2024
  • Zakres działania:

    Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji określa Regulamin stanowiący załącznik nr 6 do Statutu Gminy Nowe Warpno, Uchwała nr XX/111/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. przyjętego Uchwałą nr XXXVII/226/2018 z dnia 26 września 2018 r. przez Radę Miejską w Nowym Warpnie. 


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Mariusz Wnuk przewodniczący
2 Łukasz Szwebel wiceprzewodniczący
3 Bartłomiej Ignaciuk członek
4 Jakub Ignaciuk członek
5 Emilia Kalisz członek