Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/004/2024
  • Zakres działania:

    Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin stanowiący załącznik nr 6 do Statutu Gminy Nowe Warpno, Uchwała nr XX/111/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. przyjętego Uchwałą nr XXXVII/226/2018 z dnia 26 września 2018 r. przez Radę Miejską w Nowym Warpnie. 


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Jolanta Falkowska - Sobolewska przewodniczący
2 Marcin Olek wiceprzewodniczący
3 Michał Korzeniewski członek
4 Konrad Krasnodębski członek
5 Paweł Wojcieszczyk członek