Przejdź do treści

Komisja Polityki Społecznej

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 07-05-2024
 • Uchwała powołująca: UCHWAŁA NR I/008/2024
 • Zakres działania:

  a) Pomocy społecznej;

  b) Ochrony zdrowia;

  c) Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

  d) Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

  e) Programów profilaktycznych,

  f) Edukacji publicznej;

  g) Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;

  h) Wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

  i) Współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i stowarzyszeniami;

  j) Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

  k) Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i powodziowej;

  l) Ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;

  ł) Promocji Gminy;

  m) Opiniowania spraw i wniosków przedkładanych przez Burmistrza i Radę.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Bartłomiej Ignaciuk przewodniczący
2 Michał Korzeniewski członek
3 Konrad Krasnodębski członek
4 Magdalena Krasnodębska członek
5 Łukasz Szwebel członek
6 Mariusz Wnuk członek
7 Aleksandra Wis członek