Przejdź do treści

Wiesław Andrzejewski

Zdjęcie: Wiesław Andrzejewski
Zdjęcie: Wiesław Andrzejewski

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt pandur1@wp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 16:27:24 Przyjęcie porządku obrad ze zamianami. I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 16:30:43 Wybór komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 1. Przewodnicząca Emilia Kalisz 2. Paweł Wojcieszczyk 3. Marcin Olek I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 17:43:31 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilościowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 18:21:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 18:34:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 18:55:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 19:08:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej w Nowym Warpnie I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 19:09:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w Nowym Warpnie I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 19:18:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Warpna I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 18:51:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Skład komisji: 1. Bartłomiej Ignaciuk 2. Łukasz Szwebel 3. Jakub Ignaciuk 4. Emilia Kalisz 5. Mariusz Wnuk I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 19:00:07 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - skład komisji: 1. Magdalena Krasnodębska 2. Aleksandra Wis 3. Konrad Krasnodębski 4. Łukasz Szwebel 5. Michał Korzeniewski 6. Mariusz Wnuk 7. Bartłomiej Ignaciuk I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 19:06:02 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - skład komisji: 1. Emilia Kalisz 2. Paweł Wojcieszczyk 3. Marcin Olek 4. Helena Kowalska 5. Wiesław Andrzejewski 6. Jakub Ignaciuk 7. Piotr Skirmuntt 8. Jolanta Falkowska-Sobolewska I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-05-07 19:18:15 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Warpna - proponowane kwoty: Wynagrodzenie brutto: 16 120 zł brutto: 1. Wynagrodzenie zasadnicze: 9 300 zł 2. Dodatek funkcyjny: 3 100 zł 3. Dodatek specjalny: 3 720 zł I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za