Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/008/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 1. Pomocy społecznej;
 2. Ochrony zdrowia;
 3. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 4. Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 5. Programów profilaktycznych,
 6. Edukacji publicznej;
 7. Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
 8. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
 9. Współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i stowarzyszeniami;
 10. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
 11. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i powodziowej;
 12. Ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;
 13. Promocji Gminy;
 14. Opiniowania spraw i wniosków przedkładanych przez Burmistrza i Radę.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartłomiej Ignaciuk 1 wiceprzewodniczący
Grażyna Jaguszewska członek
Konrad Kolatowski członek
Magdalena Krasnodębska członek
Iwona Moskal 0przewodniczący
Łukasz Szwebel członek
Mariusz Wnuk członek Razem